سرعت تایپ کردن در گوشی تقریبا با کیبورد فیزیکی برابر است

تیمی از دانشمندان در همکاری با ۳۷ هزار داوطلب از بیش از ۱۶۰ کشور دنیا، پژوهشی در زمینه سرعت تایپ کردن در موبایل ترتیب دادند.
آنها به این نتیجه رسیدند که افراد با گوشی خود حدودا ۳۶ کلمه در دقیقه تایپ می کنند که تقریبا ۷۰ درصد سریع تر از تایپ کردن با صفحه کلید فیزیکی است.
این تحقیق دو موضوع را نشان می دهد: اول اینکه سرعت تایپ کردن کاربران با گوشی افزایش پیدا کرده و دوم اینکه سرعت تایپ با کیبورد فیزیکی کم شده است.
بازتولید کند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>