قیمت #بیت_کوین به زیر ۸۰۰۰ دلار رسید
در حال حاضر بیت کوین (BTC) با کاهش قیمت روزانه ۱.۸ درصدی روبرو شده و در حدود ۷۹۵۰ دلار مبادله می شود.
بر اساس گزارش وبسایت کوین ۳۶۰ بیت کوین در بازه یک هفته ای با کاهش ارزش ۱.۴۹ درصدی روبرو شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>